Sera Isıtma Sistemleri

Sera Isıtma Sistemleri

 • Yatırım alanının etüd edilmesi
 • Kuyu testleri ve su analizi (ücretli)
 • Analiz sonuçlarına göre malzeme ekipman belirlenmesi
 • Maliyet çıkarılarak bilgilendirme ve sözleşmeyapılması

 • Jeotermal kaynak enerji hesabı
 • Isı merkezi projesi
 • Sera alanı ısıtma projesi
 • Sistem ısıtma projesinin uygulanabilirliğinin sanal ortamda test edilmesi

 • Yatırım alanının etüd edilmesi
 • Kuyu testleri ve su analizi (ücretli)
 • Analiz sonuçlarına göre malzeme ekipman belirlenmesi
 • Maliyet çıkarılarak bilgilendirme ve sözleşmeyapılması

 • Sera otomasyon sistemi kurulumu
 • Sistem ısıtmasının devreye alınarak kontrolü
 • Sistem uzaktan kontrol yazılım desteği
 • Projenin tüm kontrollerinin yapılarak teslim edilmesi

Sera Isıtma Sistemlerinde %100 Çözüm

SERALARINIZ İÇİN ÖNEMLİ !

 • Ne kadar jeotermal enerjiye sahipsiniz ?
 • Jeotermal kaynak suyunuzu analiz ettirdiniz mi ?
 • Hangi ekipman ve malzemeyi hangi şartlarda seçeceksiniz ?
 • Daha büyük eşanjörler, pompalar, borular... Isıtma için çözüm mü ?
 • Isı kayıplarınız neler, enerji hesaplarına doğru yansıtıldı mı ?
 • Homojen ısı dağılımı nasıl sağlanır ?
 • En kötü şartlar için seranız güvende mi ?

TÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI HASSAS ÖLÇÜM VE HESAPLAMALARLA KOZANLAR SERA ISITMA SİSTEMLERİNDE…

X