İçeriğe geç

Kozanlar Grup

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi :   15/12/2023

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

Kozanlar A.Ş. (‘Şirket’) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK” ya da “Kanun”) 10. maddesinde belirtilen kapsam dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

Şirket, Kanun’da tanımlandığı şekliyle bir “Veri Sorumlusudur”. Bu bağlamda kişisel verilerinizi Kanuna uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda  ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri sorumlusu olarak Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan :

Kozanlar Isı Teknolojileri ve Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres :

Organize Sanayi Bölgesi No:13/15 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

İnternet Sitelerimiz:

www.kozanlar.com.tr,www.kozanlaras.com.tr

Telefon :

+90(850) 650 62 82

e-posta (KVK için): 

info@kozanlaras.com.tr

3. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Tedarikçilerimizin, potansiyel tedarikçilerimizin, tedarikçi çalışanlarının aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.

 1. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Finans, Pazarlama, Özlük, Hukuki İşlem, Diğer Bilgiler

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemiyoruz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen genel ve özel amaçlar çerçevesinde Kanun’un 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilke, esas ve usuller dikkate alınarak işlenecektir.   

 1. GENEL AMAÇLAR

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 1. ÖZEL AMAÇLAR

Bakım / Onarım Süreçlerini Yönetmek, Tesislerin Güvenliğini Sağlamak, Hukuki, Teknik ve Ticari İş Güvenliğini Sağlamak, Ödemeleri Gerçekleştirmek, Cari Hesap Kaydı Açmak, Cari Hesap Mutabakat İşlemlerini Yürütmek, Değerli Kağıt İşlemlerini Yürütmek, Ödeme İadeleri İşlemlerini Yönetmek, Mal ve Hizmet Tedariklerini Yönetmek, Yazılım Hizmeti Almak, Taşınır (Demirbaş) İşlemlerini Yürütmek, Kamu Kurumlarına Resmi Bildirimde Bulunmak, Gelir Gider Kayıtlarını Tutmak, Depo Kayıt, Sayım ve Yönetimine İlişkin Süreçleri Yerine Getirmek

5. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Yazılım, Video Konferans, Anlık Mesajlaşma, Ofis Uygulamaları, Web Uygulamaları gibi elektronik, ofisler ve basılı formlar gibi fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Şirket olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi”ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ? 

Şirket olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun’un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.

6.1 Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

1- Avukat ile Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amaçlarıyla,
2- Mali Müşavirler ile Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,
3- Bilişim Şirketi ile Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Ödemeleri Gerçekleştirmek amaçlarıyla,
4- Bankalar ile Ödemeleri Gerçekleştirmek, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,
5- Bilişim Şirketleri ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Ofis Uygulamalarını Kullanmak amaçlarıyla,
6- Yargı Mercileri ile Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amaçlarıyla,
7- Kargo Şirketleri ile Kargo İşlemlerini Yürütmek amaçlarıyla

6.2. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Şirket kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

1- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Video Konferans Görüşmesi Yapmak, Video Kaydı Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Meet (Google) ile
2- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak amaçlarıyla, ABD menşeli Whatsapp (META) ile
3- Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, Kanada menşeli TeamGram ile

Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1- Meet (Google) Gizlilik Politikası
2- Whatsapp (META) Gizlilik Politikası
3- TeamGram Gizlilik Politikası

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle “açık rıza” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddenin (2) no’lu fıkrasında geçen,

 1. a) “Kanunlarda açıkça öngörülme” 
 2. b) “Fiili imkânsızlık” nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. c) “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,

ç) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 1. d) “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 2. e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi 
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri için” veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenebilmektedir.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz;   (c), (ç), (e) ve (f) fıkralarının yanı sıra (a) fıkrası uyarınca aşağıdaki mevzuat çerçevesinde işlenmekte ve belirtilen taraflara aktarılabilmektedir: 

1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
3- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması)
4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
5- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
6- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
7- 6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

8. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

9. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin “Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.

 

 

AÇIK RIZA BEYANI

Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.

 1. Yurtiçinde:

Kişisel verilerimin ve sağlık verilerim de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenmesi  ve paylaşılması için

[   ] Açık rızamı veriyorum.

 1. Yurtdışında: 

Ayrıca, özel nitelikli kategorideki sağlık verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Şirket tarafından yurt dışında yerleşik ABD menşeli Meet (Google), ABD menşeli Whatsapp (META), Kanada menşeli TeamGram  vb. platform/uygulamalara aktarılabilmesi için

[   ] Açık rızamı veriyorum.

 

Tarih: …../……/20…

Kişisel Veri Sahibinin;

Adı Soyadı : 

İmza           :

heybetBetriyalMrbahisteslabahisMystakeWazambabetpasankara escortankara escort bayanankara escortkadıköy escortpendik escortbostancı escortonwinmatadorbetMaltepe Escort BayanKartal Escortdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelergaziantep escortgaziantep escortldapman.orgaviatorsweet bonanza oynaataşehir escortmillionz casinoestrelabetstardanakitbahismarsbahisfavorisenLucky Block CasinoJupi casinoMebbistrendyol indirim koduİstanbul Escort Bayanmelbetpasgolistanbul escort bayanSahabetseocasibommarsbahisjojobetMeritkingCasibom giriş1xbetBetciodeneme bonusu veren sitelermatbetcasibomcasibomistanbul escortcasino sitelericasino sitelerisitelernakitbahisGrandpashabet